• Superlink Slide 1
  • Superlink Slide 2
  • Superlink Slide 3
  • Slide superlink 4

Cáp điện từng lõi Superlink (Mã: )

0 đ
Thương hiệu: Superlink
Số lượng:
Số lượng lõi và kích thước( mm2) cấu trúc mm xấp xỉ tổng thể dia  mm
2x0.50 28/0.15 5,20
2x0.75 24/0.20 6.40
2x1.00 32/0.20 6.60
2x1.50 30/0.25 7,60
2x2.50 49/0.25 9,40
3x0.50 28/0.15 5.50
3x0.75 24/0.20 6,80
3x1.00 32/0.20 7.20
3x1.50 30/0.25 8.50
3x2.50 49/0.25 10.00
3x4.00 56/0.30 11,70
3x6.00 84/0.30 13.00
3x10.00 126/0.32 16,10
3x16.00 126/0.40 19,40
4x1.00 32/0.20 8.00
4x1.50 30/0.25 9,20
4x2.50 49/0.25 10,90
4x4.00 56/0.30 12,80
4x6.00 84/0.30 15,40
4x10.00 126/0.32 17,60
4x16.00 126/0.40 21,10
5x1.50 48/0.20 10,70
5x2.50 49/0.25 12,80
5x4.00 56/0.30 14,50
5x6.00 84/0.30 16,40
5x10.00 126/0.32 20.10
5x16.00 126/0.40 24,40